• 1
آدرس ما

تهران، سعادت آباد، خيابان سعادت آباد، خيابان 31 ، پلاك4، واحد1

شماره تماس ما

021-88692207 الی 9

فکس

021-88692207

آدرس های ایمیل
  • روابط عمومی : info@azss.ir
  • مدیریت: ceo@azss.ir
  • بازرگانی فنی: biz_dev@azss.ir
  • مهندسی و مدیریت محیط زیست: env_cu@azss.ir
  • آزمایشگاه شیمی: ch_lab@azss.ir
  • آزمایشگاه هوا و صدا: air_lab@azss.ir