• Environmental Assessments

ارزیابی چرخه حیات (LCA&LCP)

ارزیابی چرخه حیات (LCA) تکنیکی است برای ارزیابی جنبه های محیط زیستی بالقوه و جنبه های بالقوه در ارتباط باتولید محصول (یا خدمات)، از طریق:

 • تهیه فهرست موجودی ورودی ها و خروجی ها مربوطه؛
 • ارزیابی اثرات بالقوه محیط زیستی مرتبط با ورودی ها و خروجی ها؛
 • تفسیر نتایج حاصل از مراحل ثبت موجودی و ارزیابی اثرات در رابطه با اهداف مطالعه.
 • ارزیابی چرخه حیات، اثرات محیط زیستی محصولات، فرآیندها و یا خدمات را طی فرآیندهای تولید، کاربرد و دفع تعیین می کند.

کاربردهای LCA

 • مدیریت زنجیره تامین مواد غذایی و کشاورزی
 • کمک به طراحی های سازگار با محیط
 • ارزیابی اقتصادی چرخه عمر
 • ارزیابی اجتماعی چرخه عمر
 • اتخاذ استراتژی های مبتنی بر توسعه پایدار از جمله تولید و مصرف پایدار
 • بهینه سازی فرآیندهای شیمیایی و صنعتی

مزایای LCA

 • مستقل بودن از زمان و مکان : ارزیابی چرخه عمر به نوعی شامل تمامی زمان ها و مکان ها می شود ، باید تمام ورودی ها و خروجی ها در تمامی مراحل چرخه حیات مورد مطالعه قرار گیرد .
 •  جامعیت در بررسی اثرات : توجه بیش از حد به یک مسئله ممکن است موجب غفلت از اثرات و جنبه های زیست محیطی دیگر گردد . مزیت و قدرت ویژه ارزیابی چرخه حیات قابلیت آن در جهت ملاحظه جامع همه اثرات زیست محیطی در همه مراحل گهواره تاگور به صورت واحد است .
 •  کمی سازی اثرات زیست محیطی : یکی از چالش های مهم در گذشته ، حال و آینده در زمینه ارزیابی اثرات زیست محیطی چگونگی کمی سازی اثرات مربوطه است . ارزیابی چرخه حیات طی چند دهه اخیر توانسته ابزاری را جهت کمی سازی اثرات زیست محیطی مستقل از ارزیابی های ضمنی و کیفی ارائه نماید .

چشم انداز چرخه حیات LCP

 • چشم انداز چرخه حیات یعنی یک مجموعه، گستره تاثیر و کنترلی که می تواند در طول فعالیت های خود داشته باشد در نظر بگیرید تا از اثرات محیط زیستی ناخواسته و سهل انگارانه در طول چرخه حیات محصول و یا خدمات خود جلوگیری کند.

فعالیت های ما

تدوین اطلس زیست محیطی
  پروژه بهینه سازی تصفیه خانه های پالایشگاههای گاز پارس جنوبی
طراحی ساختمان سبز
پژوهش در منابع انتشار آلاینده ها