• English (English)

 • آزمون صنعت سبز

 • آزمون صنعت سبز(تصویر2)

 • آزمون صنعت سبز(تصویر3)

 • آزمون صنعت سبز(تصویر4)

 • آزمون صنعت سبز(تصویر5)

 • آزمون صنعت سبز(تصویر6)

 • آزمون صنعت سبز(تصویر7)

 • آزمون صنعت سبز(تصویر8)

 • آزمون صنعت سبز(تصویر9)

 • آزمون صنعت سبز(تصویر10)

منوی اصلی

چشم انداز و استراتژی آزمون صنعت سبز

آزمون صنعت سبز قصد دارد با تکیه بر تجارب ارزشمند کارکنان متخصص و مدیریت منسجم و با بهره گیری از تجهیزات پیشرفته به یکی از بزرگترین و قابل اعتمادترین ها در کشور و نیز شرکتی پیشرو در سطح بین المللی به ویژه خاورمیانه و کشورهای منطقه تبدیل شود.

مأموریت شرکت

الف: ارائه خدمات مطلوب با اتکا به:
 • نیروهای متخصص، تجهیزات پیشرفته، دانش فنی، تجربه، حسن شهرت
 • بهره گیری از فن آوریهای اطلاعاتی روز
 • توسعه سهم بازارهای داخلی و توجه به بازار سایر کشورها
 • جلب رضایت ذینفعان

ارزشهای محوری ما

 • حفظ و صیانت از منافع ملی کشور
 • تعهد، اخلاق حرفه ای و امانت داری
 • مشتری مداری
 • رعایت نظم و انصباط کاری
Powered by PARS DATA