• English (English)
 

آزمایشگاه شیمی

آزمايشگاه معتمد محيط زيست
آزمایشگاه شیمی تر


 این بخش مجهز به دستگاه های آزمایشگاهی پیشرفته نظیر اسپکتروفتومتر VIS,UV-VIS و فیلم فتومتر، کدورت سنج ، ترازو ، کوره و....می باشد و پارامترهایی به شرح زیر در نمونه های آب ، خاک ، رسوب ، پساب و پسماند را آنالیز می نماید.
DO,PH,BOD,COD,SS,TDS,TSS کلیه آنیون ها و کاتیون ها ، کدورت ، چربی و روغن ، دترجنت،VSS,MLSS,MLVSS,...
.

آزمایشگاه آماده سازی


 آماده سازی نمونه ها شامل خشک کردن ( به روش انجماد و پودر کردن )، استخراج سوکسله و استخراج مایع به مایع برای انجام آزمایشات مربوط به فلزات سنگین ، ترکیبات آلی و سموم و پارامترهای فیزیکی و شیمیایی آب و پساب در این بخش توسط دستگاه های زیر انجام می پذیرد.
  • دستگاه سانتریفیوژ
  • آون
  • سوکسله
  • حمام بخار
  • اولتراسونیک
Powered by PARS DATA